Biodiverse corridor in industrieel Zoeterwoude

Na het project Duurzaam Ondernemen Grote Polder, welke in 2014 is afgesloten met een duurzame dag, is er een start gemaakt met het project “Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein”. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging BIZ Grote Polder, de gemeente Zoeterwoude en ondernemers van bedrijventerrein Grote Polder met als doel het bedrijventerrein Grote Polder duurzamer, groener, kleurrijker en levendiger te maken voor werknemers, leveranciers/klanten, bewoners en passanten. Om dit te bereiken worden delen van het bedrijventerrein op een meer natuurlijke wijze ingericht en beheerd, zodat herkenbare routes ontstaan en groene plekken onderling worden verbonden voor flora en fauna.


Om welke delen gaat het?
* De gemeentelijke groenstroken langs de Industrieweg, Nijverheidsweg/ Energie- weg.
* De 'multi-purpose' stroken (MP-stroken).
* Zes bedrijfskavels van deelnemende ondernemers. 

Projectstatus
In de ALV van juni 2016 is het definitieve projectplan goedgekeurd. Daarmee is tevens het startsein gegeven voor de uitvoeringsfase. Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen BV, sinds 2013 de huisaannemer voor het onderhoud op het terrein, is afgelopen najaar als beste partij uit de aanbesteding gekomen voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor het programma ”Bloeiend Boeiend Bedrijventerrein Grote Polder”.

Vermeulen is op maandag 20 februari begonnen met het klaarmaken van de grond. Er is gras verwijderd en goede tuinaarde aangebracht. Vervolgens is half maart begonnen met het aanbrengen van de planten. Er komen over de gehele lengte van de weg vakken bloeiende planten en struiken. Bij het bepalen van de vakken is gelet op de aanwezige bomen, onder de bomen en tussen de bloeiende vakken blijft een slingerende strook gazon aanwezig. Dit om schade aan de wortels van de bomen te voorkomen en bloeiende planten te voorzien van voldoende zonlicht. Er zullen geen bomen verwijderd worden. Op de Industrieweg t.h.v. de Oranjelaan worden een paar nieuwe bomen aangeplant. Ook zal de strook langs de Nijverheidsweg naast de Vliko en het voetpad naar het Nassaupad worden aangeplant.

 

 

Maar ook bij ondernemer Dani-Tech op de Energieweg is een start gemaakt met het plantklaar maken van het terrein. Bij Dani-Tech worden parkeerplaatsen opgeheven en worden bijvriendelijke planten teruggeplaatst. Hiermee dragen zij bij aan de verbetering van de biodiversiteit op de Energieweg en wordt extra waterberging op eigen terrein gerealiseerd.

 

Daarnaast zullen nog 5 andere ondernemers dit jaar nog hun bedrijfskavels en MP-stroken biodivers gaan inrichten. Al deze projecten zijn herkenbaar aan de grote fruitsteker.


Het project in het grotere geheel
Het project sluit goed aan bij ontwikkelingen in de regio zoals de Groene Cirkels van Heineken, de natuurontwikkeling in de Elfenbaan en de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Zoeterwoude: "Een CO2-neutrale samenleving zonder afval met ruimte voor mensen, dieren en planten". Zoeterwoude wil samen met inwoners, organisaties en bedrijven een sociale, duurzame en biodiverse samenleving bereiken. Op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober 2016.) lanceerde de gemeente de publicatie 'de Duurzame Wereld van Zoeterwoude' waarin opvallende projecten staan die hieraan bijzonder bijdragen. Hierbij treft u ook het persbericht aan dat de gemeente heeft uitgebracht naar aanleiding van de publicatie.


logo keurmerk veilig ondernemen