Duurzaam Ondernemen Grote Polder

In 2013 is Grote Polder gestart met een grootschalig project gericht op Duurzaam Ondernemen op individueel- en gebiedsniveau. Dit project werd het begin van een Duurzame weg die Grote Polder is ingeslagen. Het project is inmiddels afgerond en nieuwe initiatieven op het gebied van mobiliteit en biodiversiteit zijn gestart. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden van collectieve wind- en zonne-energie en laadpleinen.


                 " Een duurzaam bedrijventerrein loont!"logo keurmerk veilig ondernemen