Project Duurzaam Ondernemen Zoeterwoude

Op dinsdag 22 januari 2013 werd het startsein gegeven voor het project Duurzaam Ondernemen Zoeterwoude. Dit project is tot stand gekomen middels de door de Provincie verstrekte subsidie en een bijdrage van de aangesloten partijen, ruim € 100.000,-- in totaal. Gemeente Zoeterwoude, BIZ Grote Polder, Oosthoek/Rijneke Boulevard, Heineken, OM Meerburg, Omgevingsdienst West-Holland, Provincie Zuid-Holland hebben zich gezamenlijk ingezet om werk te maken van Duurzaamheid. In totaal 17 ondernemers hebben meegedaan aan dit project.


Februari – Maart 2013:  Thermografische foto’s
De extreme kou heeft Nederland in zijn greep. Een uitgelezen kans voor Grontmij en de firma Groendak om thermografische foto’s te maken van dak en gevel van de deelnemende bedrijven.

Mei – Juni 2013: Verzamelen van voorinformatie

In mei heeft er een deelnemersbijeenkomst plaatsgevonden waarin Grontmij de deelnemers heeft toegelicht welke documenten Grontmij nodig heeft om een gedegen inventarisatie te kunnen doen bij de deelnemers. Deze voorinformatie gaf een eerste indruk van het energieverbruik bij de deelnemers.
In deze periode heeft Grontmij ook gekeken naar de mogelijkheid tot energiemonitoring. Helaas bleek bij veel bedrijven dit niet mogelijk en moest er een slimme meter of een datalogger worden geplaatst.

Augustus – Oktober 2013: Slimme meters en dataloggers
Daar waar het mogelijk was is door Liander een slimme meter geplaatst en is er gestart met de energiemonitoring voor drie maanden. Hiervoor is een machtiging door de deelnemer afgegeven. Daar waar de plaatsing niet mogelijk is, is in oktober door de firma Kromwijk een datalogger geplaatst. Ook bij die deelnemers zal energiemonitoring de komende drie maanden plaatsvinden.

Oktober – November 2013: Inventarisatieronde
De huisbezoeken – inventarisatierondes – hebben plaatsgevonden. Deze zijn uitgevoerd door Grontmij.

December 2013: Conceptrapportage en gesprek Grontmij
Eerste resultaten zijn bekend gemaakt. Deelnemers zijn benaderd door Grontmij voor een gesprek over de conceptrapportage.

Januari - April 2014: Definitieve bedrijfsrapportages en rapportage gebiedsverduurzaming
Naar aanleiding van de conceptgesprekken zijn de definitieve rapportages opgemaakt. Daarnaast voorziet het project ook in een behoefte aan een bredere visie op het gebied van Duurzaamheid. Voor de omgeving zijn een tweetal kansrijke duurzaamheidprojecten  doorgelicht: Energie en biodiversiteit.

Juni: Duurzame Dag 4 juni 2014            lees hier het verslag over "Een duurzaam bedrijventerrein loont!"


logo keurmerk veilig ondernemen