BIZ-wetgeving

Wat is een BIZ?
Een BIZ is een afgebakend gebied, zoals een bedrijventerrein of winkelcentrum, waarbinnen ondernemers samen investeren in een prettige omgeving. Bedrijventerrein Grote Polder is vanaf een BIZ-zone.


Wet BIZ
Download de BIZ wetgeving die geldt vanaf 2015


BIZ Grote Polder

Het bij verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven; het aangewezen gebied tot 1-1-2016 is vermeld op de bij de verordening behorende en daarvan deeluitmakende kaart.
Download BIZ wetgeving Kaart bij verordening BI-zone Grote Polder »

Download BIZ verordening

Download de toelichting op de BIZ verordening


Wat zijn de voordelen van een BIZ?
De BIZ levert positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat, iets waar ondernemers en gemeente beiden een belang bij hebben. Kosten kunnen evenwichtiger worden verdeeld doordat alle ondernemers in het gebied meebetalen. Er zijn (via de uitvoeringsovereenkomst) duidelijke afspraken worden gemaakt tussen ondernemers en de gemeente over verantwoordelijkheden en wie waarin investeert. Ondernemers zijn georganiseerd in een BIZ-vereniging, wat hun onderhandelingskracht richting de gemeente vergroot. De gemeente krijgt een duidelijk aanspreekpunt op het bedrijventerrein.  Veel maatregelen zijn collectief goedkoper en effectiever te nemen dan individueel.
Download BIZ wetgeving Brochure 'Betere samenwerking tussen ondernemers' »

Welke activiteiten kunnen met een BIZ gefinancierd worden?
De activiteiten moeten gericht zijn op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, ook wel aangeduid als schoon, heel en veilig. De ondernemers bepalen zelf de activiteiten, al moet de gemeenteraad wel instemmen en toetsen op algemeen belang in de openbare ruimte. Concreet kan gedacht worden aan activiteiten als:

  • Camerabewaking
  • Een parkmanager die het terrein in de gaten houdt en beheert
  • SMS Alert, ontruimingsplan, surveillance
  • Gezamenlijke inkoop van verzekeringen, telecommunicatie en energie
  • Afvalinzameling en verwijdering
  • Schoonmaak, graffitibestrijding en onderhoud
  • Collectieve en uniforme bewegwijzering
  • Vertegenwoordiging in overleg over ontwikkelingen in de omgeving
  • Andere vormen van dienstverlening en gezamenlijke inkoop.

Wat kost het?
Vanaf 2011 betaalt iedere ondernemer binnen de zone een WOZ-afhankelijke heffing. Deze ligt jaarlijks tussen de € 75 en de € 2.595. De gemeente int de BIZ-bijdrage. Hiervoor ontvangt u  jaarlijks van de gemeente een aanslag. Het geld dat de gemeente int met de heffing, keert zij als subsidie uit aan de BIZ-vereniging.

BIZ-bijdrage
De gemeente stuurt ieder jaar in het eerste kwartaal een aanslag, ongeveer gelijktijd met de OZB-aanslag. De ALV waarin bepaald wordt wat er dat jaar gebeurt met het budget vindt ieder jaar plaats in het tweede kwartaal.

De wet: landelijk én internationaal
De Wet BIZ is géén verzinsel van de gemeente: het is een landelijke wet. Ook andere gemeentes zijn er volop mee bezig. Sterker nog: de wet is gebaseerd op de BID (Business Improvement Districts) die op grote schaal zijn ingevoerd in Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Met groot succes: verpauperende bedrijfsterreinen veranderen daar in bloeiende economische trekpleisters.


logo keurmerk veilig ondernemen