Economische Agenda Leidse Regio

Samenwerking aan de economie van de Leidse regio
Leiden vormt samen met Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude de Leidse regio. De regio heeft een gezonde economie, uitstekende woon- en leefmilieus, en is strategisch gelegen tussen de Noord- en Zuidvleugel van de Randstad. Er wonen meer dan 200.000 mensen, en het kent een hoog opleidings- en welvaartsniveau. De Leidse Regio behoort hierdoor tot de meest kennisintensieve regio van Nederland. Onderwijs, zorg, en de topsector Life Sciences & Health zijn sterk vertegenwoordigd in de Leidse regio. De kennisintensieve organisaties op het Bio Science Park, het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit zijn de grootste werkgevers. De randgemeenten vullen Leiden aan met aantrekkelijke werklandschappen, woonmilieus en recreatieve voorzieningen en hebben een brede verzorgende economie. Dit maakt de regio in fysiek en cultureel opzicht zeer gevarieerd.


Economische Agenda Leidse Regio
Hoe verdient de inwoner van de Leidse Regio over tien jaar zijn brood? Om antwoord te geven op deze vraag is er in het najaar van 2013 een intensieve samenwerking ontstaan tussen de vijf `071- gemeenten` en vertegenwoordigers van ondernemerskoepels, onderzoek en onderwijs.  Deze samenwerking heeft er nu toe geleid dat er een visie - Economische Agenda Leidse Regio - is neergelegd inclusief een lijst met actiepunten voor de komende jaren om een duurzame plek in de top van de Europese kennisregio’s - met Life Sciences & Health als sleutelsectoren -  te behouden en spin-off voor productie, middelen- & kleinbedrijf  en dienstverlening in de regio zelf, in termen van nieuwe banen, omzetstijging en nieuwe markten.

Economische Agenda:
Op 10 februari 2014 heeft er naar aanleiding van bovenstaande actielijst een werktop plaatsgevonden. Zie hierbij een verslag uit Het Leidsch Dagblad

De Economische Agenda Leidse Regio is tot stand gekomen i.s.m.:


logo keurmerk veilig ondernemen