Raamcontracten

Middels raamcontracten beoogt het bestuur van de BIZ Grote Polder de ondernemer een extra dienst aan te kunnen bieden en mogelijk (een deel van) de WOZ-bijdrage terug te laten verdienen. Gezamenlijk inkopen geeft voordelen en extra toegevoegde waarde van BIZ.


Momenteel zijn er 5 contracten beschikbaar

Energie (Scholt Energy Control)
Nieuwsbriefspecial Energie

Beveiliging (Huschka)   

Aanzienlijke korting op een abonnement alarmopvolging. Zie de mogelijkheden.
Verzekering (Meeus)
Op de Opstalverzekering wordt een korting gegeven van 15%.
Bij deelname van 25 bedrijven loopt de besparing al op tot € 37.500,-- totaal
Gladheidsbestrijding (Donkergroen)


Collectief inkopen van gladheidsbestrijding. Ook uw terrein schoon in barre wintertijden tegen een aantrekkelijke korting? Zie hier het aanbod van Donkergroen, waarmee de BIZ Grote Polder een samenwerking is aangegaan. Doet u mee?


Zorgverzekering


Met Zorg en Zekerheid zijn collectieviteitsafspraken gemaakt. Nieuwsbriefspecial Zorgverzekering.

  


Verder wordt er nog gekeken naar de volgende mogelijkheden
Technisch onderhoud
Schoonmaak: bijv. glasbewassing en bedrijfsschoonmaak
Afvalverwerking


Voor meer informatie betreffende de lopende of aankomende raamcontracten of heeft u een nieuw voorstel, neemt u dan contact op via het contactformulier.

 


logo keurmerk veilig ondernemen