Agenda

Uitstel Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 2020

Helaas zijn wij door de geldende Coronamaatregelen genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering en het voetbal-/tennistoernooi te verplaatsen.

Er is wetgeving aangenomen die ruimte geeft om af te wijken van hetgeen er in de statuten van de Vereniging BIZ Grote Polder en PMGP is bepaald ten aanzien van het houden van een ALV. We zijn voornemens om, indien de situatie het toelaat, de ALV te houden in september. Wij zullen u tijdig informeren over de nieuwe datum. Dit uitstel heeft overigens geen consequenties voor de verplichtingen die de vereniging heeft ten aanzien van uitvoering van het BIZ plan én het opstellen van de begroting en jaarrekening. Alle stukken zijn reeds opgemaakt en liggen, indien gewenst, ter inzage bij onze penningmeester Ed van Vliet, Energieweg 46 te Zoeterwoude.

Voor wat betreft het voetbal-/tennistoernooi kunnen we helaas nog geen nieuwe datum plannen. Het animo voor deze sportieve evenementen is heel groot. Dergelijke grootschalige samenkomsten is op de korte termijn nog niet toegestaan. Daarbij kunnen we tevens de 1,5 meter afstand bij deze evenementen niet garanderen. Zodra mogelijkheden zich voordoen zullen we deze zeker onderzoeken.

Informatie

  • N.t.b.
  • N.t.b.
  • N.t.b.
Momenteel is het nog niet mogelijk om aan te melden.

Locatie