Informele bijeenkomst bedrijventerreinenstrategie

De toekomst van bedrijventerrein Grote Polder

Bedrijventerreinenstrategie

Gemeenten en bedrijfsleven in de 071-regio willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Onlangs presenteerde de regionale stuurgroep* een concept van de ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten.
*Wethouders van de gemeente Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de regio, te weten Koepel Leidse regio, Stichting Ondernemend Leiden, Ondernemersvereniging BioScience Park, Katwijkse Ondernemers Vereniging en VNO-NCW Rijnland.

Wat betekent deze strategie voor bedrijventerreinen in Zoeterwoude?
Deze strategie bevat de keuzes en afspraken om in de toekomst te blijven voorzien in de vraag naar bedrijventerreinen. Voor de bedrijventerreinen in Zoeterwoude betekent dit geen grote veranderingen. Er zijn binnen Zoeterwoude geen plannen voor transformatie van bedrijventerreinen naar woningen en er zijn geen uitbreidingen van de bestaande terreinen voorzien.

Over de concept-strategie willen wij graag met u van gedachten wisselen
Wij nodigen u daarom van harte uit voor een informele bijeenkomst op woensdag 15 januari 2020 van 15.30 tot 17.00 uur bij Dutch Engineering, Energieweg 46 in Zoeterwoude.

Programma
Tijdens de bijeenkomst presenteren wij de hoofdlijnen van de concept-strategie. Ook gaan we graag informeel met u in gesprek over de strategie. Wij zijn benieuwd naar uw eerste reactie op onze koers.

U kunt de stukken vooraf online bekijken
Wilt u de concept- bedrijventerreinenstrategie alvast inzien? Bezoekt u dan de website van Economie071 op www.economie071.nl/bedrijventerreinen

Vervolg
Na de informele bijeenkomst volgt een formele inspraakprocedure waarin zienswijzen kunnen worden ingestuurd. Die procedure start naar verwachting in maart 2020.
De gemeenteraden van Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude stellen uiteindelijk de definitieve strategie vast.

Wilt u ons uiterlijk op woensdag 8 januari 2020 laten weten of u naar de bijeenkomst komt?
U kunt zich aanmelden via info@bizgrotepolder.nl . Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.


Informatie

  • 15 januari 2020
  • 15.30 - 17.00 uur
  • Energieweg 46, Zoeterwoude
U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan: info@bizgrotepolder.nl

Locatie