Bijeenkomsten

Christmas BIZness Borrel 2019

Gezonde mobiliteit was het thema van deze kerstborrel. Zeker met het oog op de "stikstof crisis", een onderwerp om ook op Grote Polder bij stil te staan. Mobiliteitsmakelaar Jan Breugem was van de partij om het fietsen onder ondernemers en werknemers te stimuleren. De locatie was dan ook niet zomaar gekozen, we waren te gast bij Abeona Mobility. Het was wederom een goed bezochte borrel waar we net als andere jaren onze burgemeester Liesbeth Bloemen en wethouder Ton de Gans mochten verwelkomen. Uiteraard ontbraken ook dit jaar niet de goedgevulde goodiebags. Met dank aan de ondernemers voor de bijzondere inhoud en de tassen.

De Christmas BIZness Borrel 2019 werd mede mogelijk gemaakt door:


BIZness Tennistoernooi Grote Polder 11 september 2019

Op 11 september jl. hebben 14 duo's het tegen elkaar opgenomen in het 1ste BIZness Tennistoernooi Grote Polder, bij Tennisvereniging Meerburg. Met een handvol supporters langs de regenachtige lijn, was er een echt competitiegevoel dat uitmondde in een spannende strijd om een heerlijke fles champagne. Tussen de wedstrijden door hebben we kunnen genieten van een BBQ-buffet (met overheerlijke hamburgers van Zandbergen, waarvoor veel dank) en was er ruimte voor het volgen van een tennisclinic. Uiteindelijk is de strijd gewonnen door The Frozen Butchers en Paul en Liesbeth van Tennisvereniging Meerburg. Van harte!!!

Dit bijzondere toernooi werd mede mogelijk gemaakt door HMZ Fashion group. Zij hebben iedereen voorzien van een prachtig tennisshirt met eigen logo! Ook Nieuwenburg Sfeer en Events willen we hartelijk danken voor het last-minute aanleveren van statafels en parasols.

Algemene Ledenvergadering 2019

Onderwerpen als parkmanagement, financiën en ontwikkelingen op en rond Grote Polder staan op de agenda van de ALV.

Programma:
15.15 – 15.30 uur     ALV PMGP
15.30 - 17.00 uur     ALV BIZ Grote Polder


Informatiebijeenkomst Klimaatschadeschatter

Het onderzoeksproject Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk is 14 mei afgesloten met een informatiebijeenkomst. Tijdens de kerstborrel hebben wij ondernemers laten zien wat het betekent als er op het bedrijventerrein Grote Polder een hevige bui losbarst, maar ook wat er gebeurt als het langere periode heel erg warm is (hittestress en droogte). Ook zijn maatregelen gepresenteerd die bijdragen aan het beperken van de schade bij dit soort extreem weer. Op 14 mei is de grote vraag beantwoord: welke maatregelen moeten/kunnen we doorvoeren, wat zijn hiervan de kosten en misschien nog belangrijker, hoeveel (financiële) schade weten we hiermee te beperken?

Het was een bijzondere bijeenkomst die met grote belangstelling is bezocht.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met NKWK, Nationale kennis- en informatieprogramma Water en Klimaat.

In het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) werken ruim veertig partijen samen aan onderzoek en praktijktoepassingen voor een veilige en leefbare delta. De bijeenkomst “Klimaatschadeschatter” is een onderdeel van de NKWK-conferentie waarin de resultaten van het projectonderzoek Klimaat bestendig Zoeterwoude-Rijndijk centraal staan.

Christmas BIZness Borrel 2018

Water heeft vele gezichten, dat hebben we tijdens de kerstborrel kunnen ervaren. Naast dat water nuttig is als drinkwater, kan gefilterd water ook dodelijk zijn en klimaatverandering brengt weer een hele andere dimensie met zich mee. Neem wateroverlast of droogte door extreme hitte. Maar tijdens de Christmas BIZness Borrel hebben we vooral genoten van het water. Het was wederom een goed bezochte borrel waarbij we ook de Universiteit Wageningen, het Hoogheemraadschap Rijnland en wethouder Ton de Gans hebben mogen begroeten. Uiteraard ontbraken dit jaar ook de goodiebags niet. Met dank aan de ondernemers voor de bijzondere goodies!
De Christmas BIZness Borrel 2018 werd mede mogelijk gemaakt door:


   

Bedrijventerreinenstrategie Leidse Regio

Op woensdag 10 oktober 2018 is er een werksessie georganiseerd met een aantal ondernemers van bedrijventerrein Grote Polder. De werksessie werd begeleid door Juriën Poulussen van Stec Groep. Dit adviesbureau maakt - in opdracht van Economie071 - de bedrijventerreinenstrategie en begeleidt het proces. Tijdens deze werksessie hebben we van de ondernemers input gekregen over de te verwachtte kansen en knelpunten van het bedrijventerrein, wat men op het bedrijventerrein nodig heeft om ook richting de toekomst succesvol te blijven ondernemen. Stec Groep heeft daarbij een aantal thema’s aan de orde gesteld als parkeren, bereikbaarheid, representativiteit en veroudering, maar ook is er gesproken over hoe men aankijkt tegen thema’s als functiemenging, beter ruimtegebruik, arbeidsmarkt en verduurzaming.

Uiteraard zijn deze punten regelmatig onderwerp van gesprek tussen gemeente en ondernemers, o.a. in vergaderingen en bijeenkomsten van de vereniging BIZ Grote Polder. De op te stellen bedrijventerreinenstrategie kijkt verder dan de grenzen van het eigen terrein en de eigen gemeente, en naar de langere termijn. Wij vinden het belangrijk dat de ondernemers op Grote Polder ook rechtstreeks inbreng hebben op deze regionale strategie.

Het verdere proces
De werksessie voor bedrijventerrein Grote Polder was onderdeel van een consultatieronde die Stec Groep heeft gehouden. Ook op andere bedrijventerreinen in de regio hebben werksessies plaatsgevonden met ondernemers. Stec Groep consulteerde eveneens de gemeenten.
De consultatieronde heeft geresulteerd in een eerste schets van het programma per bedrijventerrein en levert input voor de regionale omgevingsstrategie.
Op de website van economie071 vindt u nadere informatie over het project Bedrijventerreinenstrategie.


CE Booster

Op 9 oktober 2018 heeft er een CE Booster plaatsgevonden bij Velto Interstuhl. Met een programma vol praktijkcases, workshops en natuurlijk een netwerkborrel zijn ondernemers geïnspireerd geraakt om de kansen te ontdekken in hun eigen bedrijf voor circulair ondernemen.

Naast de verkoop van Interstuhl, richt Velto zich op circulaire economie. Zij geloven dat dit de toekomst heeft. Via het 5 stappenplan én met partners geeft Velto ‘ervaren’ Interstuhl stoelen een ‘Next Life’ in een circulaire, inspirerende werkomgeving. Zij zienzichzelf als de circulaire voorhoede van Interstuhl.

Nederland circulair! stimuleert mensen en organisaties om circulair te ondernemen en innovatiever te produceren, consumeren, financieren en organiseren. Met MVO Nederland trekken we het land door om ondernemend Nederland op de hoogte te brengen van de mogelijkheden en voordelen van circulair ondernemen. Meer informatie op de website van Nederland Circulair >>Startbijeenkomst Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk

Het klimaat verandert drastisch. Maar welke financiële gevolgen dit heeft voor ondernemers op Grote Polder is nog onduidelijk. Met de Klimaatatlas van het Hoogheemraadschap Rijnland is inzichtelijk gemaakt de effecten van grote hoosbuien, overstromingen en hittestress op Grote Polder. Het nemen van maatregelen tegen deze effecten kost geld. Maar wat zijn de (financiële) consequenties als we geen maatregelen nemen? In de komende maanden zullen we, in samenwerking met de ondernemers, op zoek gaan naar antwoorden.

Tijdens de startbijeenkomst laten wij u kennismaken met de klimaatatlas, de effecten van de klimaatverandering en veel voorkomende maatregelen.

Christmas BIZness Borrel 2017

Veiligheid op het bedrijventerrein is een van de aandachtspunten van de BIZ. Het was dit jaar dan ook een logische stap om de kerstborrel, welke werd gefaciliteerd door Kruyt, in het teken te stellen van bedrijfsveiligheid. De witte voetjes actie was het mysterie van de maand, maar ook zeer doeltreffend. Met dank aan de Politie (team Leiden Zuid), die ons heeft geholpen de actie tot een succes te maken! Fijn ook weer te zien hoe groot de opkomst weer was. Ook dit jaar hebben we burgemeester Bloemen en wethouder Ton de Gans mogen verwelkomen. Uiteraard ontbraken dit jaar ook de goodiebags niet. Met dank aan de ondernemers voor de leuke goodies!

De Christmas BIZness Borrel 2017 werd mede mogelijk gemaakt door: