Collectieve zorgverzekering

De BIZ Grote Polder heeft met Zorg & Zekerheid afspraken gemaakt over een collectieve zorgverzekering. Ondernemers en medewerkers op Grote Polder én gezinsleden kunnen profiteren van deze aanbieding.

De premie van de basisverzekering Zorg Zeker Polis 2020 is € 114,19 per maand. Deze premie is inclusief uw collectiviteitskorting.

In 2020 ontvangen u en uw medewerkers én gezinsleden:
• 5% korting op de Zorg Zeker Polis en Zorg Vrij Polis
• 10% korting op verschillende aanvullende verzekeringen
• tot € 300,- korting per jaar bij vrijwillig eigen risico
Vanaf 2020 is de betaalkorting 1,5% als een verzekerde de premie per jaar betaalt en 0,75% als een verzekerde de premie per half jaar betaalt.

Voordelen van Zorg en Zekerheid

  • Uniek: tandartsvergoeding delen met partner
  • Iedereen is welkom! Ongeacht leeftijd of gezondheid
  • Direct gebruikmaken van vergoedingen: geen wachttijd
  • Makkelijk declareren via de app

U en uw medewerkers kunnen zich aanmelden via zorgenzekerheid.nl/collectief 


Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via zakelijkemarkt@zorgenzekerheid.nl of via (071) 5 825 299.