Corona maatregelen

Wij realiseren ons dat het coronavirus u als ondernemer stevig raakt, zowel privé als zakelijk. Om te beginnen wensen wij u de komende periode sterkte. Weet dat de gemeente Zoeterwoude er voor u is als u vragen heeft of hulp nodig heeft. En mochten zij u niet kunnen helpen, dan probeert de gemeente u naar de juiste instantie door te verwijzen.

Op de website van de gemeente Zoeterwoude staat alle informatie over zowel landelijke als lokale compensatie of bijstand voor ondernemers.

Uitstel van betalen tot 31 augustus 2020
Inmiddels heeft een grote groep ondernemers een belastingaanslag van de BSGR ontvangen. Besloten is om hen uitstel van betaling te verlenen van de openstaande vorderingen tot 31 augustus 2020.
Als u als ondernemer hiervoor in aanmerking wilt komen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via het contactformulier van de BSGR . Kies dan bij de onderwerpen voor ‘Uitstel voor ondernemers/ZZP-ers’.
Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, moet u in uw verzoek in ieder geval vermelden:
• de naam van uw bedrijf en
• uw subjectnummer bij de BSGR en/of aanslagnummer (zie aanslagbiljet)


Informatie per bedrijfstak
Naast de landelijke regelingen geven brancheorganisaties informatie die specifiek is voor deze bedrijfstak. Kijkt u daarvoor op de website van uw brancheorganisatie, zoals:
Koninklijke Horeca Nederland
InRetail
Bouwend Nederland
Transport en Logistiek Nederland (TLN)


Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sander de Koster op: 071 – 580 63 00 of via s.de.koster@zoeterwoude.nl.