Onderzoek naar logistieke samenwerking ondernemers Grote Polder

Tegenwoordig staan bedrijven continu onder druk om hun prestaties te verbeteren. Samenwerking tussen bedrijven is een sleutel om verbeteringen te realiseren, dit is echter niet gemakkelijk. Dit is reden geweest voor Evofenedex om samen met Tilburg University uitgebreid onderzoek te doen. We kijken hierbij specifiek naar handels en productiebedrijven die voor logistieke en Supply Chain uitdagingen staan; de zogenaamde verladers. Kenmerkende voorbeelden zijn: een vervoerder die een hoger tarief vraagt vanwege een lege terugreis, verlate levering door beperkte capaciteit of een tekort aan opslagplek. Het uitgangspunt is om het gezamenlijk beter te doen voor de eindafnemer.

Een manier waarmee deze logistieke uitdagingen kunnen worden aangepakt is door strategisch samen te werken met partners die eenzelfde situatie ervaren. Tot nu toe komt de samenwerking die daarvoor nodig is echter beperkt van de grond in Nederland. In het project COMPOSE heeft Tilburg University samen met ondernemersvereniging Evofenedex een digitaal platform ontwikkelt waarop bedrijven elkaar beter kunnen vinden om een strategische samenwerking aan te gaan. Ook is een stappenplan ontwikkeld voor bedrijven op het moment dat zij willen samenwerken en is een (e)boek uitgegeven. Te vinden op www.supplychainsamenwerking.nl. Vertrouwen onderling is een belangrijk punt gebleken vanuit sociaal-psychologisch oogpunt. Daarom dat we ons nu meer richten op groepen bedrijven die elkaar al kennen en waar al een basis is; zoals in BIZ Grote Polder.

Momenteel wordt er binnen het project onderzoek gedaan naar samenwerking tussen verladers die gevestigd zijn op BIZ Grote polder. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen in welke mate er nu al onderling wordt samengewerkt, wat de barrières en voordelen zijn, en hoe dit eventueel gestimuleerd kan worden.

Bent u ook benieuwd naar kansen op het gebied van samenwerking? U bent van harte uitgenodigd om uw mening te geven over dit onderwerp en daarmee een belangrijke input te leveren aan de uitkomsten van het onderzoek. Om deel te nemen, of bij eventuele vragen, kunt u contact opnemen met de BIZ Grote Polder, info@bizgrotepolder.nl


Voor meer informatie over het project COMPOSE en logistieke samenwerking:
www.supplychainsamenwerking.nl | Strategisch logistiek samenwerken