• Werken
  aan een
  duurzame
  toekomst
  Windenergie
  Waterberging
  Zonne energie
  Biodiversiteit
 • Samenwerking
  is de sleutel
  tot ons succes
  Onderhoud
  Netwerken
  Collectieve inkoop
  Ondernemers
 • Logistiek
  aantrekkelijke
  hotspot
  Ontsluiting N11/A4 en
  Rijnlandroute
  Openbaar vervoer
  Webcam
  (Recreatieve) fietsroutes
 • Bedrijven,
  mensen,
  werkgelegenheid

  Wandelroutes
  Milieucategorie
  Overnachten
  Vastgoed

NIEUW Actueel verkeersinzicht

Bekijk de filecams

Biodiverse corridor in industrieel Zoeterwoude

Een bloeiend bedrijventerrein is niet een doel op zich maar een logisch gevolg van een belangrijk vraagstuk waar het bedrijventerrein de komende jaren voor komt te staan: een klimaatbestendig bedrijventerrein zonder afbreuk te doen aan het ondernemerschap.

Lees verder ยป