Sneeuwvrij maken van eigen terrein

De gemeente is verantwoordelijk voor gladheidsbestrijding op de hoofdwegen (Industrieweg, Produktieweg, Oranjelaan en Enrgieweg). Maar er zijn meer wegen op Grote polder die vrij toegankelijk zijn, maar niet voldoen aan de omschrijving “hoofdweg”. Om ervoor te zorgen dat ook die wegen bestand zijn tegen de winterse omstandigheden, hebben we het Loonbedrijf K. van Leeuwen uit Zoeterwoude bereid gevonden om op Grote Polder op afspraak te strooien. Aangezien schuiven van sneeuw erg kostbaar is voor zo een groot terrein, is ervoor gekozen om slechts alleen strooien uit het budget van de BIZ te halen tot maximaal 25 doordeweekse strooibeurten.

Hier ziet u een overzicht van de wegen op Grote Polder die door het loonbedrijf gestrooid zullen worden. Er zal gestrooid worden op de rijbaan 3-7 mrt breed excl. de parkeervakken.

Voor strooien op eigen terrein, binnen het hek, kunnen ondernemers zelf afspraken maken met Loonbedrijf K. van Leeuwen of met Berry van der Holst (Grondverzetbedrijf te Wassenaar).

Loonbedrijf K. van Leeuwen
Uiterdijk 3
2381LX Zoeterwoude
06-51384171
Email: kleeuwen@telfort.nl

Berry van der Holst (Grondverzetbedrijf te Wassenaar)

Marineweg 5
2241 TX Wassenaar
06-51329325

Mocht u andere vragen hebben over het strooien, neemt u dan contact op met Raissa Koppenol, parkmanager, tel: 06-57541775.