BIZ Grote Polder en gemeente Zoeterwoude ondertekenen convenant

Op 2 februari 2023 ondertekenden BIZ Grote Polder en de gemeente Zoeterwoude het convenant Kompas Grote Polder 2040. In het convenant staan de ambities op het gebied van Ruimte voor bedrijven, Energietransitie, Duurzame mobiliteit & bereikbaarheid en Arbeidsmarkt. Het bekrachtigt de hechte samenwerking die in de afgelopen jaren is opgebouwd.

De wereld verandert in rap tempo en dat is ook op bedrijventerrein Grote Polder merkbaar. Voorzitter van de BIZ Grote Polder, Sjuul Tutuarima: “Om ons bedrijventerrein economisch vitaal te houden is samenwerking heel belangrijk. Er komen economische trends en ontwikkelingen op ons af waar we zelf niet altijd directe invloed op hebben. Die trends en ontwikkelingen bieden ook kansen en uitdagingen. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren én de gemeente willen we die benutten.”

De BIZ Grote Polder startte daarom in 2022 met een onderzoek naar deze trends en ontwikkelingen. De BIZ onderzocht hoe deze van invloed zijn op het bedrijventerrein en welke kansen en uitdagingen dit biedt. Het resultaat van dit onderzoek is bij elkaar gebracht in ‘het Kompas Grote Polder 2040, een leidraad voor de Toekomst’. Op de thema’s Ruimte voor bedrijven, Energie, Duurzame mobiliteit & bereikbaarheid en Arbeidsmarkt zijn ambities geformuleerd. Die worden de komende jaren uitgewerkt.

“Samen met de ondernemers en de gemeente stellen we uitvoeringsplannen op om ons doel bereiken: Het behouden en optimaliseren van een toekomstbestendig en economisch vitaal bedrijventerrein Grote Polder waar het goed ondernemen en prettig werken is”, besluit voorzitter Tutuarima trots.

Download hier de digitale versie van Het Kompas Grote Polder 2040