Veel enthousiasme voor biodiverse inrichting Grote Polder

De gemeente Zoeterwoude en de ondernemers van bedrijventerrein Grote Polder hebben unaniem ingestemd met het Definitief Ontwerp voor de biodiverse inrichting van het bedrijventerrein. Op basis van dit plan gaat de komende jaren gewerkt worden aan een natuurlijk en kleurrijk bedrijventerrein.


Op 1 juni heeft de Algemene Ledenvergadering van de BIZ Grote Polder ingestemd met het definitieve ontwerp voor het herinrichtingsplan Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder. Het college van Zoeterwoude had een dag daarvoor al groen licht gegeven. Alle partijen zijn erg enthousiast over het plan, opgesteld door buro Lubbers Landschapsarchitecten.


Het initiatief Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein is een samenwerking tussen de gemeente Zoeterwoude en de ondernemers van het bedrijventerrein, verenigd in de BIZ Grote Polder, met als doel de biodiversiteit op het bedrijventerrein te vergroten. Door het bedrijventerrein natuurlijker in te richten neemt de kwaliteit en kwantiteit van de flora en fauna toe en verbetert de leefomgeving voor mens en dier. De groene en natuurlijke omgeving is gezond om in te leven en te werken en zorgt voor een economisch aantrekkelijk gebied om te ondernemen. Een belangrijke speler in dit biodiverse project zijn de bijen. Met het verbeteren van de leefomgeving voor de bij liften direct veel andere soorten mee zoals vlinders, insecten, vogels, vleermuizen.

Het herinrichtingsplan

Bij het opstellen van het herinrichtingsplan voor de Grote Polder zijn de wensen, ideeën en adviezen van veel partijen ingewonnen waaronder die van de ondernemers, omwonenden en organisaties als Groene Cirkels, Leidse Ommelanden en Naturalis. Ook zijn de ervaringen van Heineken, de naastgelegen organisatie die al een bio-divers terrein heeft ontwikkeld, meegenomen. Het ontwerp beschrijft de gewenste inrichting voor de randen, entrees, wegbermen en de bedrijfskavels van de Grote Polder. Daarnaast zijn er inrichtingsplannen voor zes private terreinen gemaakt. De Grote Polder is en blijft natuurlijk een bedrijventerrein maar daar waar mogelijk worden groenstroken ingericht met vaste planten, komen er extra bomen, kruidenrijke bermen en worden insectenkasten opgehangen. Bedrijven gaan hun eigen ‘tuinen’ opnieuw inrichten, nu met meer bloeiende en vruchtdragende planten en bomen. Zo willen gemeente en ondernemers samen zorgdragen voor een ‘boeiend en bloeiend bedrijventerrein’.


Uitvoering

Nu het plan is goedgekeurd, kan gestart worden met de uitvoering. Dit is een traject dat tot en met 2019 loopt. Na de zomer gaat de schop in de grond. Een complete uitvoeringsplanning wordt momenteel opgesteld. Er komt in september een officieel moment voor de start van de uitvoering.


Bijdragen

Het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Zuid-Holland, de regio Leidse Ommelanden en de regio Holland Rijnland.